Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

POLECAMY USŁUGI W ZAKRESIE:

  • Porządkowania akt w archiwum zakładowym.
  • Systematyzacji wielkich zbiorów z wpisywaniem ich do baz danych (umowy, akta osobowe, itp.)
  • Przygotowania zbędnych akt do likwidacji.
  • Sporządzania instrukcji funkcjonowania archiwum, wykazów akt i instrukcji kancelaryjnych.
  • Stałego nadzoru nad archiwami (również na zasadach outsourcingu).
  • Przekazywania dokumentacji aktowej jednostek likwidowanych do archiwów organów założycielskich.
  • Zakładania archiwów do podstaw.

NASZA OFERTA TO:

  • Przechowywanie dokumentów.
  • Archiwizacja dokumentów.
  • Niszczenie dokumentów.
projektowanie stron www, hosting, sklepy internetowe